2008/02/04

Ηλεκτρονική Κάλμα

Electric Calm V.4 οι ήχοι που τον πάνε. τον φεύγουν. τον έρχονται το άκουσμα που φτιάχνει. .τις εικόνες. τα χρώματα. τα λόγια. οι σκέψεις που εναρμονίζονται με τα ακούσματα. .που τα νοιώθει οικεία. βιωματικά. που ταξιδεύει με τα μάτια ανοιχτά. .με τη σιωπή. τα πλήκτρα. απλά τα ασπρόμαυρα και τα πολύχρωμα μαζί

Δεν υπάρχουν σχόλια: