2010/10/04

Ανιχνεύοντας

καλύπτοντας
αυτά όλα
που χρόνια τόσα
να εγκλώβιζαν
ίσως
μα πάντα ξέρεις
πως σημάδια
εδώ είναι
ήταν
και θα
είναι