2013/05/25

Τέσσερα Έξι

και ένα
και δύο
και τρία
και τέσσερα
και πέντε
και έξι
και εφτά
και οχτώ
και εννιά
και δέκα
και έντεκα
και δώδεκα
και δεκατρία
και δεκατέσσερα
και δεκαπέντε
και δεκαέξι
και δεκαεφτά
και δεκαοχτώ
και δεκαεννιά
και είκοσι
και είκοσι ένα
και είκοσι δύο
και είκοσι τρία
και είκοσι τέσσερα
και είκοσι πέντε
και είκοσι έξι
και είκοσι εφτά
και είκοσι οχτώ
και είκοσι εννιά
και τριάντα
και τριάντα ένα
και τριάντα δύο
και τριάντα τρία
και τριάντα τέσσερα
και τριάντα πέντε
και τριάντα έξι
και τριάντα εφτά
και τριάντα οχτώ
και τριάντα εννιά
και σαράντα
και σαράντα ένα
και σαράντα δύο
και σαράντα τρία
και σαράντα τέσσερα
και σαράντα πέντε
και σαράντα έξι

χαμόγελα

για όλα
τα εύκολα
τα δύσκολα
τα δυσκολότερα
τα ευκολότερα
που περάσανε
που περνάνε
που έρχονται