2010/12/09

Δώδεκα Μπι

σε ευχαριστώ
(και) που είσαι (ακόμα) εδώ