2012/02/02

Το Πριν


στο τώρα
στο πριν
στο μετά
κιόλας τέσσερα
πότε πέρασαν
πόσα έγιναν
πόσα δεν
πόσο μοιάζουν ίδια όλα
μα πόσο διαφορετικά
πλέον
τα όλα
ακόμα και αυτά τα κιόλας
για το μετά
στο μετά