2008/02/15

Αριθμός

πολλά ακούσματα
πολλοί ήχοι
λίγα βλέμματα
πολλά ερεθίσματα
πολλές σκέψεις
λίγα αισθήματα
πολλά όνειρα
διαφορετικές κατευθύνσεις
πολλά συναισθήματα
πολλοί φόβοι
πολλά σώματα
διαφορετικές προσεγγίσεις
λίγα διαστήματα
πολλά χρόνια
λίγα όρια
λίγες αντοχές
πολλές ανασφάλειες
λίγα ζητούμενα
πολλά ενδεχόμενα
πολλές ζωές
πολλές μυρωδιές
πολλές νότες
λίγες λάμψεις
πολλές εικόνες
λίγα χρώματα
λίγοι εγκέφαλοι
πολλά χάδια
λίγες ζεστασιές
πολλά κρύα
πολλοί καπνοί
λίγες ανάσες
λίγα ακούσματα
λίγοι ήχοι
πολλά βλέμματα
λίγα ερεθίσματα
πολλές σκέψεις
λίγα αισθήματα
λίγα όνειρα
παρόμοιες κατευθύνσεις
λίγα συναισθήματα
λίγοι φόβοι
λίγα σώματα
παρόμοιες προσεγγίσεις
πολλά διαστήματα
λίγα χρόνια
πολλά όρια
πολλές αντοχές
λίγες ανασφάλειες
πολλά ζητούμενα
λίγα ενδεχόμενα
λίγες ζωές
λίγες μυρωδιές
πολλές νότες
πολλές λάμψεις
λίγες εικόνες
πολλά χρώματα
πολλοί εγκέφαλοι
λίγα χάδια
πολλές ζεστασιές
λίγα κρύα
λίγοι καπνοί
πολλές ανάσες
ένα άκουσμα
ένας ήχος
ένα βλέμμα
ένα ερέθισμα
μία σκέψη
ένα αίσθημα
ένας φόβος
ένα κρύο
μία λάμψη
μία εικόνα
ένα χάδι
μία ανάσα
μία ζεστασιά
ένα σώμα
ένας εγκέφαλος
μια ψυχή

Δεν υπάρχουν σχόλια: